Gæstebog
Forside
Galleri
Nyhedsbrev

 

Sproglege Printland Sjov for børn

I Printland kan du finde mange sjove print, som du kan bruge til sproglege med børn.
Kun fantasien sætter grænser!


 
 

 

 

 

Forarbejde:
Klip/skær billeder ud fra de forskellige kategorier, laminer dem og opbevar dem i en æske.
Nu kan du nemt udvælge de billeder, som er aktuelle for det du vil arbejde med.
Du kan også, mere systematisk, lave æsker og opbevare de billeder i, som passer til de forskellige lege. Hvilket er en stor fordel, når der arbejdes systematisk med sprogarbejde.
 
Til forsiden

Ideer til sproglege:

Udvælg forskellige billeder der passer sammen:
Børnene skal nu på skift vælge de billeder de vil fortælle om.
Hvad hedder det?, hvad passer det med? Hvad kan det bruges til?
Personlige erfaringer mv.

 

Former og farver:
Brug billederne fra billedlotteriet med former, farver og størrelser.
Klip/skær billederne ud hver for sig og laminer dem.
Afstem antallet du vil bruge.
Vis børnene de forskellige figurer og sig hvad de hedder og hvilken farve de
har, eller lad børnene byde ind med forslag.Legen begynder:
Nu skal vi finde alle dem der er blå, gule grønne mm
Nu skal vi finde alle dem der er firkantede, trekantede osv
Nu skal vi finde alle dem der er små, store..... alle de største trekanter ....
alle de mindste firkanter osv

 

Udvælg forskellige billeder,her i blandt mad:
Placer billeder på bordet eller i midten af rundkredsen.
Hvert barn skal finde noget man kan spise, sige hvad det hedder og vise det til de andre.
Den voksne kan feks også spørge ind til hvordan det smager,  hvordan det ser ud osv.
introducer børnene for ord de ikke kender feks: smagen, formen og farven.
Helt ideelt vil det være hvis legen kombineres med selve smags, syns, lugte og føle oplevelsen.

Former og farver udvidelse.
Be børnene om at finde ting i omgivelserne der har samme form som trekanten, firkanten og cirklen. Giv dem evt. nogle eksempler. Skriv/tegn tingene de nævner.
Hvad fandt vi flest af?
Hvad fandt vi mindst af?
Eller giv hvert barn en figur med hjem og sig de skal finde en ting derhjemme, som har samme form og hvis de kan, skal de tage tingen med til at vise i samlingen.
Måske kan de finde mange ting!

 

Udvælg forskellige billeder, her i bland dyr:
Placer billederne på bordet eller i midten af rundkredsen.
Hvert barn skal finde et dyr, sige hvad det hedder og vise det til de andre.
Opfordre børnene til at fortælle mere, hvis de kan. Stil spørgsmål og
fortæl hvad du ved.
Du kan også lave denne sprogleg med billeder af feks. ting eller mennesker.

 

Tillægsord:
Brug billeder fra billedlotteriet med tillægsord og billeder fra find tillægsordet.
Udvælg dem der er mest egnede til det du vil arbejde med.
Klip/skær billederne ud, hver for sig, således at der kun er en figur på hvert lamineret billede.
Placer billederne på bordet eller midt på gulvet i rundkredsen.
Hvem kan finde den tykke mus? Hvem kan finde det lille/det mindste æble? Hvem kan finde den højeste flagstang? Osv. Inden legen startes, introduceres børnene for ord, på det de ikke kender. Måske kender nogle af børnene ordet.

Lytteøvelser:
Placer billeder af feks dyr, på bordet eller i midten af rundkredsen.
Fortæl en lille historie, hvor du   ikke nævner dyrets navn, når historien er færdig, kan børnene byde ind med forslag. Husk at sværhedsgraden skal svare til alderen på børnene.
Historien kan enten omhandle en beskrivelse af dyret eller en beskrivelse af hvad dyret gør, hvordan dens liv er mm. Når børnene har været introduceret for fremgangsmåden nogle gange, kan de være den fortællende.
Denne sprogleg kan du også lave med billeder af ting og mennesker mm.

 

Udsagnsord:
Brug billederne fra billedlotteriet med udsagnsord. Klip/skær billederne ud hver for sig og laminer dem.
Udvælg de billeder du vil bruge i samlingen og placer dem på bordet eller på gulvet midt i rundkredsen.
Børnene skal nu på skift vælge et billede, som de vil fortælle om.
Hvis de går i stå, kan den voksne hjælpe på vej ved at stille aktuelle spørgsmål.

 

Udvælg forskellige billeder af rim:
Behold det ene sæt i hånden og placer det andet på bordet eller i midten af rundkredsen.
Introducer børnene for billederne som de kan se, måske kan  børnene selv byde ind med hvad der er på billedet. Afstem antallet af billeder, efter antallet af børn, alder og koncentrationsgrad.
Vis børnene billederne, som du har på hånden, et af gangen og  spørg om de kan finde det billede der rimer. Måske kan børnene  finde på flere ord der rimer på billedet.

Transportmidler:
Brug billederne fra vendespillet  med transportmidler.
Klip/skær billederne ud hver for sig og  laminer dem. Udvælg de billeder du vil bruge og placer dem på bordet eller på gulvet midt i rundkredsen.
Lad børnene på skift vælge et billede de vil fortælle om. Hvis de går i stå, kan den voksne hjælpe på vej ved at stille spørgsmål.
Du kan også lave en gætteleg,  hvor børnene ud fra dine oplysninger skal gætte hvad du tænker på.

 

Leg med forholdsord:
Olsen bestemmer: Den voksne er Olsen. Olsen sidder på en stol
(stolen skal ha en benhøjde, så et barn kan være under stolen).
Nu begynder legen. Børnene siger: Olsen bestemmer.
Olsen siger: Jeg bestemmer at Peter skal stå bagved mig.
Peter skal nu udføre opgaven, evt med hjælp.
Legen fortsætter til der er placeret børn bagved, foran, ved siden af x2, under og på Olsen. Når legen har været introduceret nogle gange, kan børnene være Olsen.
Billedlotteriet med forholdsord, kan efterfølgende bruges i forbindelse med rundkredsen/samlingen: Klip/skær billederne ud hver for sig og laminer dem.
Udvælg de billeder du vil bruge.
Du kan nu enten lade børnene selv finde et billede, de vil fortælle om eller du kan bede hvert enkelt barn finde et billede efter dine instrukser: "Peter, kan du finde det billede hvor katten sidder i kassen?"
Stil ikke større krav end barnet kan honorere.
Legen kan også være: Nu skal vi finde alle dem der står foran, bagved osv.

 

Hvad starter med?
Udvælg feks forskellige billeder blandt printene, hvor ordet starter med et bestemt bogstav. Udvælg også nogle billeder hvor ordet starter med andre bogstaver. Disse skal være væsentligt forskellige fra det første. 
Introducer børnene for billederne. Placer billederne på bordet eller på gulvet midt i rundkredsen. Nu skal børnene feks finde de ord der starter med K.
Vis også børnene hvordan K ser ud.